Bemiddelend werken in de zorg

Zorgorganisaties begeleiden naar warme, verbonden plekken waar professionals graag werken en patiënten, cliënten en hun naasten willen (terug)komen.

Wat is Bemiddelend Werken©?

Bemiddelend werken in de zorg© is een uniek concept waarbij we inzetten op de relaties in en rond zorgorganisaties. Het erkent de kracht van de verschillen tussen alle betrokkenen en werkt vanuit

 • verbinding
 • dialoog
 • neutraliteit
 • veiligheid
 • vertrouwelijkheid

Bemiddelend werken in de zorg© heeft dus alles te maken met de zorgzame manier waarop mensen met elkaar connecteren. Om te komen tot een organisatie waar patiënten, cliënten en hun naasten zich gedragen voelen en professionals graag werken.

Waarom bemiddelend werken?

Hoe sterker het relationele netwerk in en rond de zorgorganisatie, hoe beter de context om het hoofd te bieden aan de verschillende uitdagingen waar de zorgsector voor staat: personeelstekort, stress, burn-out, turnover, zorg op maat, … .

Hoe bemiddelend werken?

Bemiddelend werken is meer dan het toepassen van communicatietechnieken. Het is een attitude, een basishouding gebaseerd op

 • gelijkwaardigheid
 • vertrouwen in de kracht en kunde van iedereen
 • de overtuiging dat er ongelooflijke mogelijkheden liggen in het aftoetsen van elkaars verschillen

Door vanuit deze attitude open met elkaar in gesprek te gaan, komen kleine verbetersuggesties naar boven die tot grote resultaten leiden in de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van het werk. Iedereen zegt wat er gezegd moet worden en hoort wat er gehoord moet worden om te groeien naar een warme organisatie.

Begeleiden naar bemiddelend werken

Met een gevalideerde online meting brengen we in kaart hoe uw zorgorganisatie bemiddelend werkt. We bevragen dit vanuit 3 pijlers

 1. welbevinden van patiënten, cliënten en hun naasten
 2. effect van de communicatie op het werkgeluk van de medewerkers
 3. organisatieprestatie op vlak van veiligheid, betrokkenheid en conflicthantering

De resultaten van deze meting geven aan welke tools uit onze toolbox best passend zijn om het bemiddelend werken te ondersteunen. Niet met grootse trajecten van bovenuit. Wel met kleine acties en aandachtspunten om de bemiddelende communicatie van onderuit in het dagelijkse werk te stimuleren. En uiteindelijk te laten inbedden in de bestaande processen, rollen en overlegstructuren.

Benieuwd?

Mail ons

5 professionals

zetten samen hun schouders onder de implementatie van een bemiddelende filosofie in uw zorginstelling. We werken verder op wat goed loopt en focussen op het intern potentieel van uw zorgorganisatie.

Team

Contacteer ons

Guido Gezellestraat 21
3290 Diest

013 70 00 72

info@bemiddelendwerken.be